ระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการความเสี่ยง

pdf

แบบ ปค.๑

Size: 2.38 MB
Hits : 270
Date added: 2562-11-12
pdf

แบบ ปค.๔

Size: 3.58 MB
Hits : 157
Date added: 2562-11-12
pdf

แบบ ปค.๕

Size: 7.00 MB
Hits : 160
Date added: 2562-11-12
pdf

แบบ ปค.๖

Size: 2.36 MB
Hits : 162
Date added: 2562-11-12

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

www.facebook.com/อบตแคนดง-188705698146938

 

 

Youtube