แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี

# Title Version Description Size Hits Download
แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 29.87 KB 172 Download Preview
แผนการป้องกันการทุจริตสีปี แผนการป้องกันการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561-2564) 42.06 KB 142 Download Preview
แผนการป้องการทุจริตสีปี แผนการป้องการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561-2564) 567.81 KB 156 Download Preview

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

Youtube