สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

pdf

ประจำเดือนตุลาคม 2561

Size: 5.17 MB
Hits : 98
Date added: 2561-11-02
pdf

ประจำเดือนธันวาคม 2561

Size: 3.92 MB
Hits : 83
Date added: 2561-01-03
pdf

ประจำเดือนมกราคม 2562

Size: 3.02 MB
Hits : 86
Date added: 2562-02-05
pdf

ประจำเดือนมีนาคม 2562

Size: 2.52 MB
Hits : 80
Date added: 2562-04-03
pdf

ประจำเดือนเมษายน 2562

Size: 3.53 MB
Hits : 83
Date added: 2562-05-02
pdf

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Size: 2.74 MB
Hits : 74
Date added: 2562-06-03
pdf

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Size: 2.83 MB
Hits : 78
Date added: 2562-08-02
pdf

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Size: 2.66 MB
Hits : 80
Date added: 2562-09-04
pdf

ประจำเดือนกันยายน 2562

Size: 2.58 MB
Hits : 77
Date added: 2562-10-02
pdf

ประจำเดือนตุลาคม 2562

Size: 1.79 MB
Hits : 83
Date added: 2562-11-04
pdf

ประจำเดือนธันวาคม 2562

Size: 1.72 MB
Hits : 81
Date added: 2563-01-06
pdf

ประจำเดือนมกราคม 2563

Size: 2.94 MB
Hits : 78
Date added: 2563-02-04
pdf

ประจำเดือนมีนาคม 2563

Size: 3.68 MB
Hits : 82
Date added: 2563-04-03
pdf

ประจำเดือนเมษายน 2563

Size: 2.66 MB
Hits : 125
Date added: 2563-05-08
pdf

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Size: 1.82 MB
Hits : 95
Date added: 2563-06-05
pdf

ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

Size: 1.78 MB
Hits : 44
Date added: 2563-10-26
pdf

ประจำเดือนสิงหาคม2563

Size: 3.74 MB
Hits : 43
Date added: 2563-10-26
pdf

ประจำเดือนกันยายน2563

Size: 3.68 MB
Hits : 56
Date added: 2563-10-26

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

Youtube