การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

Youtube