กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านการทุจริตคอรัปชั่น 

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง นายวิเชียร  ดำริห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริาหารส่วนตำบล ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น