ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน บร.ถ65-008 สายทางการะโก-ซองแมว หมู่ที่ 7 บ้านหนองการะโก ตำบลแคนดง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,655 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13,275 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอ แคนดง จัวหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( e-biddding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

กิจกรรม อบต.แคนดง

Youtube