ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ65-008 สายทางการะโก-ซองแมว หมู่ที่7 ตำบลแคนดง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,655 เมตร หนา 0.04 เมตรหรื่อมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 13,275 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page