• Q: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้ทางไหนบ้าง?

    A: โทรศัพท์ : 0-441ุุ9-3069

  • Q: วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงคืออะไร?

    A: " องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมล้ำหน้า ชาวประชาสุขภาพดี มีทิวทัศสวยงาน เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข็มแข็ง"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page