องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้ได้รับการยกย่องเชิดชู ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสต่อต้านคอร์รัปชั่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

 

luk863
luk763
luk563
luk363
luk263

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

Youtube