การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใส

นายวิเชียร  ดำริห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง นางปณยา  สุบินนิมิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง และพนักงานส่วนตำบลแคนดงร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงการต่อต้านการทุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page