เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

48794
48796
48792
48789
48788
48786

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563และการดำเนินการประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาฯการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

 

14
12
10
8
6
4
1
3

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

48794
48796
48792
48789
48788
48786

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722

Youtube