นายวิเชียร  ดำริห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

088 3566 842

นายสุทัศน์  ดาวเรืองรัมย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

089 5271 804

นางรัตน์ติภรณ์ ชนะค้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

086 2594893

นายนภัทร  เดชาธนวัฒน์

เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

064-0979995 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page