องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
เลขที่ ๒๓ อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทร 0-4419-3069
http://.khandong.go.th

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด

เกี่ยวกับหน่วยงาน