ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง2563

pdf

ประกาศข้อบัญญัติ2563

Size: 748.29 KB
Hits : 96
Date added: 2562-10-02
pdf

แผนงานบริหารทั่ว2563

Size: 7.91 MB
Hits : 104
Date added: 2562-10-02
pdf

แผนงานการศึกษา2563

Size: 3.72 MB
Hits : 113
Date added: 2562-10-02
pdf

แผนงานสาธารณสุข2563

Size: 2.72 MB
Hits : 121
Date added: 2562-10-02

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722