สมรรถนะหลัก

pdf

1.สมรรถนะหลัก

Size: 123.11 KB
Hits : 76
Date added: 2561-12-10
pdf

2.สมรรถนะผู้บริหาร

Size: 121.67 KB
Hits : 72
Date added: 2561-12-10
pdf

3.-สมรรถนะประจำสายงาน

Size: 279.91 KB
Hits : 70
Date added: 2561-12-10
pdf

1-3.คู่มือสมรรถนะหลัก

Size: 5.60 MB
Hits : 74
Date added: 2561-12-10

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด

เกี่ยวกับหน่วยงาน