แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี

docx

แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี

แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)
Size: 29.87 KB
Hits : 100
Date added: 2561-11-16
docx

แผนการป้องกันการทุจริตสีปี

แผนการป้องกันการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561-2564)
Size: 42.06 KB
Hits : 79
Date added: 2561-11-16
doc

แผนการป้องการทุจริตสีปี

แผนการป้องการทุจริตสีปี (พ.ศ.2561-2564)
Size: 567.81 KB
Hits : 76
Date added: 2561-11-16

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด

เกี่ยวกับหน่วยงาน