นายวิชัย อบอุ่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสุเมธ    ภาษาเวท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางดวงใจ  ฝอยทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ศพด. กระทุ่มเครือ)

นางรวิวรรณ  ใหญ่โสมะนัง

ตำแหน่ง ครู คศ.๑ (ศพด. กระทุ่มเครือ)

นางสาวทองใส  สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางสาวกาญจนา  แจ่มกุลเดช

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางนารี เลิศยะโส

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางอุมาพร แย้มศรี

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนกลาง)

นางนริศราวรรณ เยินรัมย์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (ศพด. โนนกลาง)

นางสาวสมบัติ ดาวเรืองรัมย์

ตำแหน่ง ครู  (ศพด. โนนสมบุรณ์)

นางอัมพิกา ชำนิมาศ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศพด. โนนสมบูรณ์)

นางดวงจันทร์ สิงห์เสนา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ศพด. โนนกลาง)

นางสาดารุณี ธิโกศรี

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)(ศพด. กระทุ่มเครือ)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

063096
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
106
104
320
61406
1210
5062
63096

Your IP: 162.158.166.86
2020-04-07 19:47