นางปณยา สุบินนิมิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

นางสาวรำไพพรรณ  ธรรมวงศ์

ตำแหน่ง นักวิเเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธัญญลักษณ์  ศีลกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางจุฬาลักษณ์ กอบัวกลาง

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุรัชดา จันทร

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายเพชรกัมพล  พรมจันทา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นายพิทักษ์  สิทธิวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวรัฐพร  หนอสิงหา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวีระชัย ยีรัมย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวราภรณ์ ยมรัตน์

คนงานทั่วไป

 

นายบญมี ศรีคำ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายสุชีพ   ศรีรัตน์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นางสาวสุนิสา อนุภัย

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

 

นางพิมวดี กล้าหาญ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายปรีชา บำรุงธรรม

พนักงานขับรถ

นายอรุณ เลิศยโส

คนงานทั่วไป

 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

062090
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
171
684
60232
204
5062
62090

Your IP: 162.158.166.114
2020-04-02 03:07