ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๓๙  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ด้วยพื้นที่ ๘๕  ตารางกิโลเมตร  คลุมพื้นที่บางส่วนของ ๑ ตำบล  คือ  ตำบลแคนดง

                   นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด  แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม  ในเบื้องต้นได้ศูนย์ข้อมูลสภาตำบลแคนดงเป็นที่ทำการชั่วคราว   ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้    ปัจจุบันมีอาคารที่ทำการเป็นของตนเองแล้ว สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓   หมู่ที่    ถนนแคนดง-การะโก   ตำบลแคนดง   อำเภอแคนดง   จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด

เกี่ยวกับหน่วยงาน