รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ตค - เมย

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722