คำขวัญอำเภอแคนดง

              เมืองต้นแคน                แดนยางพารา

    ตระการตาบุญบั้งไฟ                 น้ำใสบาดาลดี

    สวยโสภี กุดทะเลสวน               ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง

    เกาะมูลหลง หาดปากตาล          ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง

 

         องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมล้ำหน้า

ชาวประชาสุขภาพดี มีทิวทัศน์สวยงาม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข็มแข็ง

 

พันธกิจ

.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาช

.  ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

.  พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

063130
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
104
354
61406
1244
5062
63130

Your IP: 172.68.146.211
2020-04-07 21:06