ประกาศผู้บริหารส่วนตำบลแคนดงเรื่องจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกทะเลหมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองแคนดงอำเภอดงจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวิธีการทำงานอิเล็กนิกศ์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Social Network

  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่อบต.แคนดง

สายด่วนปลัด 0840388722